Detail člena komory

CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o.

Adresa Mlynské nivy 14, Twin City - blok C, 821 09 Bratislava SK
Odvetvie Informačné technológie
Kontaktná osoba Ing. Ján Budinský, Ing. Marcela Hideghétyová
Telefón 00421 2 5920 7588, 00421 2 5920 7511
Fax
E-mail m.hideghetyova@crif.com
Web www.crif.sk  www.cribis.sk  www.moje-financie.sk

CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. je prevádzkovateľom Bankového a Nebankového registra na Slovensku. Dodáva komplexné riešenia pre oblasť obchodných a spotrebiteľských informácií, ako aj riešenia pre riadenie úverových procesov a marketingových aktivít. Najvýznamnejším produktom pre oblasť business informácií je Cribis Univerzálny register, ktorý je spoľahlivým zdrojom údajov o viac než 10 miliónoch podnikateľských subjektov a fyzických osôb zo Slovenska a Českej republiky, čerpajúci z viac ako 100 komplexných informačných zdrojov. Poskytuje tiež možnosť preverovať zahraničné subjekty z celého sveta. Ponuka aplikácie Cribis Univerzálny register sa skladá zo širokej škály reportov, grafov, databáz a monitorovacích služieb.

Jediným akcionárom spoločnosti je CRIF S.p.A.

30 krajín s priamymi aktivitami | 70 spoločností | viac ako 5 000 profesionálov pre Vašu podporu