Detail člena komory

LeitnerLeitner Slovakia s.r.o.

Adresa Staromestská 3, 811 03 Bratislava SK
Odvetvie Audit, daňové poradenstvo, účtovníctvo
Kontaktná osoba Anna Fábryová
Telefón +421/2/5910 18 53
Fax +421/2/5910 18 50
E-mail bratislava.office@leitnerleitner.com
Web www.leitnerleitner.com

Skupina LeitnerLeitner je jedna z vedúcich spoločností v oblasti daňového poradenstva a audítorských služieb v regióne CEE/SEE, v rámci ktorej sa môžete spoľahnúť na 800 odborníkov. LeitnerLeitner je členom Taxand a Praxity, aby mohla ponúknuť svoje služby po celom svete. Spoločnosť LeitnerLeitner pôsobí na Slovensku už 30 rokov - ako rodinná firma so silnými väzbami na Rakúsko. Spoločne s takmer 60-členným tímom prináša praktické, individuálne, inovatívne a udržateľné riešenia v oblastí daní a daňového poradenstva, auditu, finančných, účtovných a mzdových služieb. S dlhodobo silným nemecky hovoriacim tímom radí malým a stredným firmám, rodinným podnikom, národným a medzinárodným koncernom, jednotlivcom, ale aj začínajúcim podnikateľom.