Detail člena komory

Compagnie francaise d´assurance pour le commerce extérieur, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Adresa Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava SK
Odvetvie Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Kontaktná osoba Ing. Ján Čarný
Telefón
Fax
E-mail office-sk@coface.com
Web www.coface.sk

S túžbou stať sa najagilnejším partnerom pri globálnom poistení pohľadávok, pracuje našich 4 100 odborníkov v Coface v rytme svetovej ekonomiky, podporujúc 50 000 klientov v budovaní úspešných, rastúcich a dynamických podnikov naprieč 200 krajinami. Služby a riešenia skupiny chránia a pomáhajú firmám prijímať úverové rozhodnutia s cieľom zlepšiť ich schopnosť predávať, ako na domácom, tak na exportnom trhu.