Detail člena komory

Medirex, a.s.

Adresa Holubyho 35, 90201 Pezinok SK
Odvetvie Iné
Kontaktná osoba Daniel Rušin
Telefón +421 911 856052
Fax
E-mail daniel.rusin@medirexgroup.sk
Web www.medirex.sk

Laboratóriá spoločnosti Medirex predstavujú najväčší a technologicky najinovatívnejší komplex laboratórií v strednej a východnej Európe, ktoré poskytujú vyšetrenia vo všetkých oblastiach diagnostiky: klinická biochémia, hematológia, klinická imunológia a alergológia, lekárska genetika, molekulárna biológia, sérologia, klinická mikrobiológia, virológia, parazitológia, cytológia a patologická histológia. Veľmi intenzívne sa zaoberáme výskumom a vývojom nových testov, z ktorých je európsky patent na neinvazívny prenatálny test (NIPT) pre trizómy, napr. Downov syndróm z krvi budúcej tehotnej matky svedčí o trizomickom teste (trisomytest.com).