Detail člena komory

VCE Vienna Consulting Engineers s.r.o.

Adresa Odborárska 10585/21, 831 02 Bratislava SK
Odvetvie Stavebné materiály, stavebníctvo a obchod
Kontaktná osoba Ing. Marián Horváth
Telefón +43 1 897 53 39 1504
Fax
E-mail vce@vce.sk
Web http://www.vce.at/sk/home

VCE Vienna Consulting Engineers s.r.o. je nezávislá, technologicky orientovaná poradenská spoločnosť so sídlom na Slovensku. Spoločnosť je dcérskou spoločnosťou VCE Vienna Consulting Engineers ZT GmbH.
Naša spoločnosť pôsobí v štyroch hlavných oblastiach podnikania:
- Dopravný sektor (vrátane mostov, tunelov a železníc)
- Stavebný a priemyselný sektor (projektovanie a manažment, ako aj špecializované technologické expertízy
- Rozvojový sektor (od výskumu a vývoja cez štúdie realizovateľnosti a environmentálne štúdie, finančné inžinierstvo až po rozvojovú pomoc
- Diagnostika porúch stavebných konštrukcií (BRIMOS®) a analýza životného cyklu.
K dnešnému dňu group VCE úspešne dokončila viac ako 6 000 objednávok v
69 krajinách sveta a v súčasnosti sa pracuje na väčších, vzrušujúcich nových projektoch.