Detail člena komory

SEDLAČKO & PARTNERS, s.r.o.

Adresa Štefánikova 8, 811 05 Bratislava SK
Odvetvie Právo a právne poradenstvo
Kontaktná osoba JUDr. František Sedlačko, PhD., LL.M.
Telefón +421 2 546 30 226
Fax +421 2 546 30 228
E-mail frantisek.sedlacko@sedlacko.sk
Web  

SEDLAČKO & PARTNERS, s.r.o. je stredne veľká advokátska kancelária pôsobiaca na slovenskom trhu od roku 2007. Odborne je profilovaná predovšetkým na oblasť obchodného práva, občianskeho práva a pracovného práva s osobitným zameraním na oblasť kontraktov, súdne a rozhodcovské spory, právne vzťahy k nehnuteľnostiam, vymáhanie pohľadávok, konkurzy a reštrukturalizácie, dobrovoľné dražby, náhradu škody, ochranu osobnosti, kapitálové investície a akvizície a due diligence.
Právne služby poskytujeme najmä v sektore bankovníctva, poisťovníctva, finančných služieb, potravinárstva, hutníctva, stavebníctva a zdravotníctva.
Náš odborný tím, pozostávajúci z 11 právnikov a dvoch manažérov vymáhania pohľadávok, má rozsiahle skúsenosti so špecifikami podnikateľského prostredia na Slovensku, čo vytvára priestor pre kvalitné, efektívne a rýchle riešenia v prospech klienta.