Detail zľavy

20% zľava na konzultačné služby pri analýze požiadaviek a koncepcii riešenia. Tieto služby poskytujeme podľa potreby vo forme workshopu, dialógov alebo aj vo forme vypracovania dotazníkov. Cieľom je zefektívnenie interných komunikačných a informačných procesov.