Registrácia užívateľa

Popis registrácie: 1. Krok predstavuje registráciu užívateľa. V prípade, že máte záujem registrovať sa ako fyzická osoba, absolvujete prosím len tento 1. krok. V prípade, že sa Vaša spoločnosť nachádza vo vyhľadávači položky „Firma“, budete ako užívateľ pridružený k Vašej firme, ktorá je už v komore registrovaná. Taktiež absolvujete len 1. krok registrácie užívateľa.

2. Krok absolvujete v prípade, že Vaša spoločnosť ešte nie je u nás registrovaná. V prípade, že sa idete registrovať ako nečlen, je Vaša registrácia bezplatná, ale nečerpáte výhody člena. Pre registráciu za člena si prosím naštudujte podmienky členstva tu.