Sú slovenské firmy pripravené na ESG vykazovanie?

25.11.2022 | 10:00
25.11.2022 | 11:00
23.11.2022
HYBRID: ONLINE Link bude zaslaný po registrácii / IN-PERSON Priestory spoločnosti KPMG Slovensko Dvořákovo nábrežie 10,Bratislava
Poplatok pre členov: 0,00 €
Poplatok pre nečlenov: 0,00 €

Popis

Slovensko-rakúska obchodná komora v spolupráci so  spoločnosťou KPMG na Slovensku si Vás dovoľuje srdečne pozvať na konferenciu:

Sú slovenské firmy pripravené na ESG vykazovanie?


KPMG Prieskum o vykazovaní o udržateľnosti 2022 je jedným z najkomplexnejších a celosvetovo najuznávanejších prieskumov. Zachytáva aktuálny stav vykazovania informácií o udržateľnosti a najnovšie trendy. Je založený na analýze výročných správ, správ o udržateľnosti a ESG správ ako aj webových stránok 5 800 spoločností v 58 krajinách, vrátane Slovenska.

PROGRAM:

• Najnovšie trendy vo vykazovaní o udržateľnosti a ESG faktorov

• Vykazovanie informácií súvisiacich so zmenou klímy a znižovaním uhlíkovej stopy

• Vykazovanie o cieľoch trvalo udržateľného rozvoja (SDGs)

• Vykazovanie údajov týkajúcich sa biodiverzity

PREDNÁŠAJÚCI: 

Michal Maxim - Associate partner, Financial services and ESG transformation

Miroslava Plevová - Senior Manager, ESG Reporting and Accounting Advisory Services


Ponúkame možnosť zúčastniť sa podujatia 

ONLINE (link zašleme po registrácii) alebo

 IN-PERSON  v priestoroch KPMG na Slovensko, Dvořákovo nábr.10, Bratislava. 


Vašu preferenciu prosím uveďte do poznámky pri prihlasovaní. 


Fotogaléria

Partneri podujatia

Dokumenty na stiahnutie