Transferové oceňovanie - Legislatívne zmeny a nové usmernenia

04.05.2023 | 10:00
04.05.2023 | 11:00
03.05.2023
ONLINE WEBINÁR - v Slovenčine
Poplatok pre členov: 0,00 €
Poplatok pre nečlenov: 0,00 €

Popis

Slovensko-rakúska obchodná komora v spolupráci so spoločnosťou Grant Thornton Consulting, k.s. 

Vás srdečne pozývajú na webinár:  

Transferové oceňovanie - Legislatívne zmeny a nové usmernenia 

*         Novela zákona o dani z príjmov účinná od 1.1.2023 v oblasti transferového oceňovania a praktické príklady

*         Nové usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/020061/2022-724 o určení obsahu dokumentácie k transferovému oceňovaniu a praktické implikácie

*         Skúsenosti z daňový kontrol a praktické príklady

*         Odsúhlasenie ceny a metódy transferového oceňovania APA (APA - Advance pricing agreement) na Slovensku


PREDNÁŠAJÚCI:

VLADIMÍR KOVÁR / Director, Financial Services - Tax / Grant Thornton

 Vladimír Kovár má skúsenosti s poskytovaním daňových poradenských služieb klientom v automobilovom priemysle, maloobchode, v sektore IT, v oblasti obchodovania s nehnuteľnosťami, zdravotného poistenia, ako aj v potravinárskom a stavebnom priemysle. Počas svojej kariéry sa zameriaval na poskytovanie poradenstva veľkým a stredným slovenským a nadnárodným klientom v daňových otázkach súvisiacich s ich investíciami a transakciami na Slovensku, ako aj pri riešení cezhraničných otázok.  Je známy svojimi odbornými znalosťami v oblasti medzinárodného daňového poradenstva a transakčných služieb.


Tešíme sa na Vašu účasť!


Fotogaléria

Partneri podujatia

Dokumenty na stiahnutie