Zodpovednosti manažmentu obchodných spoločností

10.04.2024 | 10:00
10.04.2024 | 11:00
09.04.2024
ONLINE WEBINÁR - v slovenčine
Poplatok pre členov: 0,00 €
Poplatok pre nečlenov: 0,00 €

Popis

Slovensko-rakúska obchodná komora v spolupráci so spoločnosťou KPMG na Slovensku  si Vás dovoľuje srdečne pozvať na webinár na tému

 Zodpovednosti manažmentu obchodných spoločností

 Viete, aký je zákonný rámec práv a povinností manažmentu spoločnosti? 

Hrozí vašej spoločnosti kríza? 

Ako sa mení rozsah právomocí počas likvidácie spoločnosti?


Hlavné témy webinára:

  • Povinnosti štatutárov obchodných spoločností
  • Dopad krízy a povinnosti štatutárov spoločnosti v kríze
  • Zmena rozsahu povinností počas likvidácie spoločnosti
  • Najčastejšie otázky z praxe

Prednášajúci

Milina Schifferdeckerová 

Senior Manager / Legal Advisory


Alena Šorlová 

Senior Specialist / Risk Management

Fotogaléria

Partneri podujatia