Zodpovednosti manažmentu obchodných spoločností

Zoznam účastníkov

Iba prihlásení členovia komory majú právo na zobrazenie zoznamu účastníkov podujatia.