Prvé praktické skúsenosti so slovenskými opatreniami na zmiernenie ekonomických dopadov COVID19

Zoznam účastníkov

Iba prihlásení členovia komory majú právo na zobrazenie zoznamu účastníkov podujatia.