Detail člena komory

AUDITOR SK s.r.o.

Adresa Ul. Fraňa Kráľa 35, 811 05 Bratislava SK
Odvetvie Audit, daňové poradenstvo, účtovníctvo
Kontaktná osoba Mag. Natália Šenková, LL.M.
Telefón +421/2/544 14 660
Fax
E-mail bratislava@auditor.eu
Web www.auditor.eu

Ponúkáme Vám ako našim zákazníkom čo najkomplexnejšie služby. Pritom kladieme najväčší dôraz na individuálne riešenia na mieru. Medzi naše služby patria audítorstvo, daňové poradenstvo, vypracovanie ročnej účtovnej uzávierky, daňové priznania, účtovníctvo, mzdové vyúčtovanie, komunikácia s daňovými úradmi, poradenstvo vo všetkých oblastiach medzinárodného daňového práva, poradenstvo vo všetkých záležitostiach controllingu a financií, asistencia pri zakladaní spoločností, zlučovaní, rozdeľovaní a likvidácii, tvorba príslušných posudkov, hodnotenie spoločností.