Detail člena komory

Lansky, Ganzger, Goeth & Partner Rechtsanwälte GmbH

Adresa Biberstraße 5, A-1010 Wien AT
Odvetvie Právo a právne poradenstvo
Kontaktná osoba Dr. Gabriel Lansky (Managing Partner), JUDr. Martin Jacko, Dr. Natália Ferienčíková
Telefón +43 1 533 33 30 5377
Fax +43 1 532 84 83
E-mail Martin.Jacko@lansky.sk; Natalia.Feriencikova@lansky.at
Web www.lansky.at

Spoločnosť Lansky, Ganzger, Goeth & Partner Rechtsanwälte GmbH (LGP) patrí medzi najväčšie medzinárodné advokátske kancelárie v strednej Európe s viac ako 100 právnikmi a zamestnancami z 20 krajín. Spoločnosť, ktorú založili Dr. Gabriel Lansky a Dr. Gerald Ganzger, pôsobí vo Viedni (v Rakúsku) ako aj v Bratislave (na Slovensku).
Advokátska kancelária LGP je verejnosti známa zastúpeniami v "známych kauzách vo verejnom záujme" aj za hranicami Rakúska a Slovenska. LGP poskytuje právne služby významným spoločnostiam a verejným inštitúciám vo všetkých oblastiach práva.
Našim klientom poskytujeme právne poradenstvo tykajúce sa bežného chodu ich podniku ako aj v prípadoch národných alebo cezhraničných transakcii. LGP ma dlhoročné skúsenosti v oblasti obchodného práva, M&A, joint-venture projektov, práva obchodných spoločnosti, živnostenského práva, compliance, finančného pravá, práva nehnuteľností a stavebného práva, práva duševného vlastníctva a informačných technológií, hospodárskej súťaže, verejného obstarávania a pracovného práva. Zastupujeme klientov v rámci riešenia sporov pred národnými súdnymi orgánmi a ponúkame aj mediačné služby ako alternatívne riešenie mimosúdnych sporov. Intenzívne spolupracujeme s externými špecialistami. V prípade riešenia káuz s medzinárodným prvkom spolupracujeme s našou medzinárodnou sieťou poradcov a expertov.
Vďaka nášmu inovatívnemu zmýšľaniu a našej záľube v nových digitálnych technológiách, je LGP jednou z mala advokátskych kancelárii, ktorá vybudovala vlastné oddelenie zaoberajúce sa blockchain a kryptomenami. K našej cieľovej skupine patria v prvom rade mladé fintechove start-upy a iní účastníci finančných trhov, ktorí majú záujem využiť potenciál blockchainovej technológie.
Advokát a riadiaci partner JUDr. Martin Jacko má na starosti rakúskych klientov podnikajúcich alebo potrebujúcich právnu pomoc na Slovensku. Naša advokátka Dr. Natália Ferienčíková sa zase stará o slovenských klientov podnikajúcich alebo pracujúcich v Rakúsku, hovorí plynule po slovensky (materinský jazyk), nemecky a anglicky a ponúka klientom LGP individuálne, strategicky premyslené a pragmatické riešenia všetkých ich právnych prípadov a transakcií.