Detail člena komory

KM Technology, spol. s r.o.

Adresa Moyzesova 4/A, 90201 Pezinok SK
Odvetvie Informačné technológie
Kontaktná osoba Ing. Marian Böhmer
Telefón +421 33 29 29 700
Fax +421 33 29 29 707
E-mail info@km-technology.sk
Web https://www.km-technology.sk

KM Technology sa špecializuje na komplexné projekty v oblastiach:
- vývoja softvéru pre riadenie skladov a logistických centier,
- merania údajov, ich analýzy a následného riadenia systémov prostredníctvom IoT zariadení,
- implementácie ERP softvéru,
- systémovej integrácie nástrojov pre správu IT infraštruktúry.

V roku 2016 sa začala etapa postupného rozširovania spoločnosti, budovania nových partnerstiev a prechodu na procesné riadenie spoločnosti. Úspešne sme absolvovali certifikačný audit a získali certifikáty EN ISO 9001:2015 – Systém manažérstva kvality a ISO/IEC 27001:2013 – Manažment informačnej bezpečnosti