Podnikanie v Rakúsku

Medzi základné princípy hospodárskeho trhu Európskej únie patrí voľný pohyb tovaru a služieb a voľný pohyb pracovníkov v rámci EÚ. Pre mnohé slovenské spoločnosti to znamená šancu uplatniť sa aj na rakúskom trhu. Slovensko-rakúska obchodná komora podporuje všetkých podnikateľov, ktorí chcú využiť túto šancu. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že voľný pohyb tovaru a služieb a voľný pohyb pracovníkov neznamená, že neexistujú žiadne právne otázky a predpisy či prihlasovacie povinnosti – aj v rámci EÚ. Skôr, než vstúpite na rakúsky trh, alebo vyšlete svojich pracovníkov do Rakúska, odporúčame Vám dobre sa oboznámiť s právnymi predpismi oboch krajín a EÚ a v prípade potreby si nechať poradiť odborníkmi z radov našich členov, aby ste si boli istí, že máte splnené všetky formálne záležitosti. Iba tak môžete naplno využiť svoje šance na otvorenom európskom trhu. 

Ak plánujete vstúpiť na rakúsky trh, odporúčame Vám najprv si naštudovať tieto materiály o podnikaní v Rakúsku voľne dostupné na internete:

ABA – Invest in Austria pravidelne vydáva aktuálne brožúry k téme podnikania v Rakúsku. Pre získanie základného prehľadu Vám odporúčame tieto z nich:

Všeobecné informácie o rakúskom trhu: Standort Österreich 

Založenie podnikania v Rakúsku – vypracovala spoločnosť C/M/S Law.Tax pre Austrian Business Agency: Unternehmensgründung in Österreich

Daňové aspekty investovania v Rakúsku vypracovala spoločnosť Deloitte pre Austrian Business Agency - Investieren in Österreich Steuerliche Aspekte


Aktuálne novinky z oblasti podnikania v Rakúsku pravidelne uverejňuje na svojej stránke ABA – Invest in Austria: http://investinaustria.at/de/news/ 


Manuál slovenského exportéra, ktorý by mal slúžiť ako základná pomôcka pre exportérov pri realizácii ich biznisu za hranice Slovenska pripravila EXIMBANKA SR v spolupráci so zástupcami akademickej obce, podnikateľských zväzov a komerčných bánk.

Pokiaľ ste v týchto materiáloch nenašli dostatok informácií pre Váš konkrétny prípad, odporúčame Vám odborné konzultácie u niektorého z našich členov z oblasti práva alebo oblasti daní a business consultingu http://www.sohk.sk/MemberList.aspx (využite filter „vyhľadávanie podľa odvetvia“).  Výhodou takejto konzultácie je, že naši členovia vedia podrobne rozobrať Vašu situáciu, zamerať sa na Váš obchodný zámer, majú dobrý prehľad o práve a predpisoch na Slovensku aj v Rakúsku a sú jazykovo veľmi dobre vybavení.