Program Rakúskeho kultúrneho fóra

Rakúske kultúrne fórum je kultúrnym oddelením Rakúskeho veľvyslanectva v Bratislave.


Rakúske kultúrne fórum organizuje a spolupodieľa sa na rôznych umeleckých a vedeckých podujatiach, ako sú literárne čítania, výstavy, koncerty, divadelné, filmové a hudobné festivaly, prednášky, workshopy a vedecké sympózia. 

Podporuje rakúsku účasť na medzinárodných podujatiach v oblasti kultúry na Slovensku.  

Usiluje sa o zintenzívnenie dobrých susedských vzťahov v európskom kontexte a pokúša sa o výmenu medzi rakúskymi a slovenskými umelcami, s cieľom uľahčiť dialóg medzi vedcami a osobnosťami z občianskej spoločnosti, a v konečnom dôsledku kontaktov medzi občanmi oboch krajín. Aktuálny program nájdete TU.

 slovenskými umelcami, s cieľom uľahčiť dialóg medzi vedcami a osobnosťami z občianskej spoločnosti, a v konečnom dôsledku kontaktov medzi občanmi oboch krajín.

Aktuálny program nájdete TU.