Nützliche Kontakte

Vertretungen Österreichs in der Slowakei:
Österreichische Botschaft in Bratislava
Botschafter: Dr. Johannes Wimmer
Hodžovo námestie 1/A
811 06 Bratislava
+421/2/5930 1500
pressburg-ob@bmeia.gv.at
http://www.bmeia.gv.at/sk/botschaft/bratislava.html

Österreichische Botschaft - Außenhandelstelle
Handelsrat: Mag. Bettina Trojer
P.O.Box 138
814 99 Bratislava
+421/2/5910 0600
bratislava@advantageaustria.org
http://www.advantageaustria.org/sk

Vertretungen der Slowakei in Österreich:
Botschaft der Slowakischen Republik in Wien
Botschafter: Jozef Polakovič
Armbrustergasse 24
A-1190, Wien
+43-1/318 9055 200
emb.vieden@mzv.sk
http://www.mzv.sk/web/vieden

WirtschaftsdiplomatinPhDr. Adriána Dubeňová
+43-1/318 9055 207
adriana.dubenova@mzv.sk


Präsident, Regelung und Ministerien - SR:
Amt des Präsidents (Kancelária prezidenta Slovenskej republiky)
https://www.prezident.sk


Nationalrat (Národná rada Slovenskej republiky)
http://www.nrsr.sk

Amt der Regelung (Úrad vlády Slovenskej republiky)
http://www.vlada.gov.sk

Kancelária verejného ochrancu práv (ombudsman)
http://www.vop.gov.sk

Außenministerium (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR)

http://www.foreign.gov.sk

Finanzministerium (Ministerstvo financií SR)
http://www.finance.gov.sk

Justizministerium (Ministerstvo spravodlivosti SR)
http://www.justice.gov.sk

Schulministerium (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR)
https://www.minedu.sk

Verkehrsministerium (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR)
http://www.telecom.gov.sk

Wirtschaftsministerium (Ministerstvo hospodárstva SR)
http://www.economy.gov.sk

Národný inšpektorát práce
http://www.safework.gov.sk

Úrad pre verejné obstarávanie
http://www.uvo.gov.sk

Ministerien - AT:
Bundesministerium für Bildung und Frauen
https://www.bmbf.gv.at

Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres
http://www.bmeia.gv.at

Bundesministerium für Finanzen
https://www.bmf.gv.at

Bundesministerium für Justiz
https://www.justiz.gv.at/web2013/html/default/home.de.html

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie

http://www.bmvit.gv.at

Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft
http://www.bmwfw.gv.at/Seiten/default.aspx

Europäische Union:
Centrum pre európsku politiku
http://www.cpep.sk

Informačné stredisko o Rade Európy v Bratislave
http://www.radaeuropy.sk

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
http://ec.europa.eu/slovakia/index_sk.htm

Unternehmen:
ABA - Invest in Austria
http://investinaustria.at

SARIO - Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
http://www.sario.sk

Slovak Business Agency
http://www.sbagency.sk

Slowakische Handels- und Industriekammer
http://web.sopk.sk

WKO - Wirtschaftskammern Österreich

https://www.wko.at/
Databáza rakúskych firiem: https://firmen.wko.at/Web/SearchSimple.aspx

Andere:
Centrum vedecko-technických informácií SR
http://www.cvtisr.sk

Österreichisch-Slowakische Gesellschaft
http://www.oe-sg.at/web/index.php

Österreichische Kulturforum in Bratislava
http://www.rakuskekulturneforum.sk/program/

SK&Wien - Slowakische Kultur und Wien
http://skundwien.at/

Slowakisches Institut in Wien
http://www.mzv.sk/web/sivieden