Užitočné kontakty

Zastupiteľstvá Rakúska na Slovensku:
Rakúske veľvyslanectvo v Bratislave
veľvyslanec: Dr. Johannes Wimmer
Hodžovo námestie 1/A
811 06 Bratislava
+421/2/5930 1500
pressburg-ob@bmeia.gv.at
http://www.bmeia.gv.at/sk/botschaft/bratislava.html

Rakúske veľvyslanectvo - Obchodné oddelenie
obchodný radca: Mag. Bettina Trojer
P.O.Box 138
814 99 Bratislava
+421/2/5910 0600
bratislava@advantageaustria.org
http://www.advantageaustria.org/sk

Zastupiteľstvá Slovenska v Rakúsku:
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Viedni
veľvyslanec: Jozef Polakovič
Armbrustergasse 24
A-1190, Wien
+43-1/318 9055 200
emb.vieden@mzv.sk
http://www.mzv.sk/web/vieden

ekonomický diplomat ZÚ SR vo Viedni: PhDr. Adriána Dubeňová
+43-1/318 9055 207
adriana.dubenova@mzv.sk

Prezident, vláda a ministerstvá - SR:
Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
https://www.prezident.sk

Národná rada Slovenskej republiky
http://www.nrsr.sk

Úrad vlády Slovenskej republiky
http://www.vlada.gov.sk

Kancelária verejného ochrancu práv
http://www.vop.gov.sk

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
http://www.telecom.gov.sk

Ministerstvo financií SR
http://www.finance.gov.sk

Ministerstvo hospodárstva SR
http://www.economy.gov.sk

Ministerstvo spravodlivosti SR
http://www.justice.gov.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
https://www.minedu.sk

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
http://www.foreign.gov.sk

Národný inšpektorát práce
http://www.safework.gov.sk

Úrad pre verejné obstarávanie
http://www.uvo.gov.sk

Ministerstvá - AT:
Bundesministerium für Bildung und Frauen (ministerstvo školstva)
https://www.bmbf.gv.at

Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres (ministerstvo zahraničných vecí)
http://www.bmeia.gv.at

Bundesministerium für Finanzen (ministerstvo financií)
https://www.bmf.gv.at

Bundesministerium für Justiz (ministerstvo spravodlivosti)
https://www.justiz.gv.at/web2013/html/default/home.de.html

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (ministerstvo dopravy)
http://www.bmvit.gv.at

Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft (ministerstvo hospodárstva)

http://www.bmwfw.gv.at/Seiten/default.aspx

Európska únia:
Centrum pre európsku politiku
http://www.cpep.sk

Informačné stredisko o Rade Európy v Bratislave
http://www.radaeuropy.sk

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
http://ec.europa.eu/slovakia/index_sk.htm

Podnikanie:
ABA - Invest in Austria
http://investinaustria.at

SARIO - Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu

http://www.sario.sk

Slovak Business Agency
http://www.sbagency.sk

Slovenská obchodná a priemyselná komora

http://web.sopk.sk

WKO - Wirtschaftskammern Österreich
https://www.wko.at/
Databáza rakúskych firiem: https://firmen.wko.at/Web/SearchSimple.aspx

Iné:
Centrum vedecko-technických informácií SR
http://www.cvtisr.sk

Österreichisch-Slowakische Gesellschaft
http://www.oe-sg.at/web/index.php

Rakúske kultúrne fórum v Bratislave

http://www.rakuskekulturneforum.sk/program/

SK&Wien - Slowakische Kultur und Wien
http://skundwien.at/

Slovenský inštitút vo Viedni

http://www.mzv.sk/web/sivieden