Ročenka

Ročenka SROK je každoročne vydávaná publikácia, ktorá obsahuje prehľad aktivít Slovensko-rakúskej obchodnej komory, zoznam členov, základné ekonomické informácie o Slovensku a Rakúsku a informácie o komore. Je distribuovaná na všetkých členov Slovensko-rakúskej obchodnej komory, ostatné obchodné a priemyselné komory, veľvyslanectvá, hotely a ďalšie inštitúcie v Rakúsku a na Slovensku. Rozširovaná je aj počas našich stretnutí a podujatí.


Na stiahnutie:

Ročenka 2023
Ročenka 2022
Ročenka 2021
Ročenka 2020
Ročenka 2019

Ročenka 2018
Ročenka 2017
Ročenka 2016
Ročenka 2015
Ročenka 2014

Ročenka 2013
Ročenka 2012